Valpreventie bij FysioHW

Het Otago-oefenprogramma is een valpreventieprogramma voor thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico. Het programma is vooral geschikt voor ouderen die al wat kwetsbaar zijn. Tijdens Otago gaat u samen met Jamie aan de slag met beenspierversterkende oefeningen, evenwichtsoefeningen en een wandelschema. U doet dit individueel thuis, of in een groep in de praktijk.

Het Otago-oefenprogramma is geschikt voor thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico. Vooral ouderen met een verhoogde kwetsbaarheid komen in aanmerking voor het programma.

Wat houdt het in?

Het thuis-programma duurt 12 maanden en bestaat uit:

  • 6x een huisbezoek van de fysiotherapeut
  • 11 telefonische afspraken

Het groepsprogramma in de praktijk duurt 12 weken en bestaat uit:

  • 2x per week 1 uur trainen

Het Otago-oefenprogramma is erkend door het Centrum Gezond Leven als goed onderbouwd. De kennis en vernieuwingen van het Otago-oefenprogramma in Nederland worden onderhouden in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten in de Geriatrie (NVFG) en de Hogeschool Utrecht.

Hoeveel kost het?

De kosten van het Otago-oefenprogramma hangen af van de grootte van de groep, de kosten van de locatie, de uitvoerder en de catering zoals een kopje koffie of thee na afloop. De meeste zorgverzekeraars vergoeden het Otago-oefenprogramma (voor een deel) vanuit het basispakket.