Betalingsprocedure

  • Indien u voldoende aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie gaan de facturen rechtstreeks naar uw ziektekostenverzekeraar.
  • Indien u niet (voldoende) aanvullend verzekerd bent komen de kosten voor de behandelingen voor uw eigen rekening.
  • Met de meeste ziektekostenverzekeraars hebben wij een contract en declareren we digitaal bij hen voor contractueel afgesproken tarieven. Sommige verzekeraars hebben aparte vergoedingen en regels voor Manuele Therapie en Bekkenfysiotherapie. Indien van toepassing, controleer dit in uw polisvoorwaarden.
  • Als u niet voor bovengenoemde therapievormen verzekerd bent of u uw budget overschrijdt, hanteren wij onze praktijktarieven. Deze kosten komen ten laste van u en dienen aan de fysiotherapiepraktijk betaald te worden.
  • Betaling van de nota voor de geleverde diensten, producten en/of artikelen welke niet direct door de praktijk bij uw verzekeraar gedeclareerd kunnen worden, dient contant of per pinbetaling direct te worden voldaan.
  • Alle met incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.
  • Nota’s worden, indien mogelijk, digitaal verzonden.