Klachtenregeling

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut of bent u ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut of andere medewerkers van de praktijk met u omgaan? Dan is het goed uw klacht kenbaar te maken: voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Gesprek

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of contact op te nemen met onze praktijk. In onze praktijk is een klachtenfunctionaris benoemd die zorgvuldig met uw klacht omgaat. Vindt u het moeilijk om uw probleem in een gesprek aan de orde te stellen, dan kunt u iemand meenemen, bijvoorbeeld een familielid of iemand die u vertrouwt. Voor advies of bijstand over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij een patiëntenorganisatie als Zorgbelang.

Waar kunt u terecht met uw klacht?

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij drie instanties met uw klacht terecht:

 • Klachtencommissie van het KNGF
  Secretaris Klachtencommissie KNGF
  Postbus 248
  3800 AE Amersfoort
  Tel. 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)
 • Verenigingstuchtrecht van het KNGF
  Commissie van Toezicht Secretaris Commissie van Toezicht KNGF
  Postbus 248
  3800 AE Amersfoort
  Tel. 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)
 • Regionaal Tuchtcollege
  Regionaal Tuchtcollege Den Haag
  (Zuid-Holland en Zeeland)
  Postbus 97831
  2509 GE Den Haag
  Telefoon: 070 – 3500973

Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. De bevoegdheid om maatregelen te nemen verschilt namelijk per commissie. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

Schriftelijk indienen

Een klacht bij een van de instanties of commissies moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als patiënt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders/verzorgers. Iemand kan ook namens u een klacht indienen, als u diegene daartoe gemachtigd heeft. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres evenals de naam en het privé- of praktijkadres van de fysiotherapeut. Stuur uw brief naar de instantie die uw klacht het beste kan behandelen.