Vergoedingen

In 2024 hebben wij met alle zorgverzekeraars een overeenkomst.

Voor ergotherapeutische zorg geldt: deze wordt voor 10 uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Hierbij zal het altijd zo zijn dat u eerst uw eigen risico aanspreekt. 

Fysiotherapeutische behandelingen worden over het algemeen vergoed uit uw aanvullende zorgverzekering, op enkele uitzonderingen na. Wij leggen het hieronder graag voor u uit.

Niet chronische aandoeningen worden vergoed uit de aanvullende zorgverzekering.
Het aantal behandelingen of het budget staat vermeld in de polis van uw zorgverzekering.

Indien er meer behandelingen nodig zijn dan het aantal of het budget waarvoor u verzekerd bent, komen deze behandelingen voor uw eigen rekening.

Bent u in het geheel niet aanvullend verzekerd dan zijn alle kosten voor eigen rekening.

Bij een chronische aandoening* worden de eerste 20 behandelingen vergoed uit de aanvullende zorgverzekering, mits uw aanvullende verzekering dit toelaat.
Indien uw aanvullende verzekering niet toereikend is, komen de resterende behandelingen voor eigen rekening.
Als u in het geheel niet aanvullend verzekerd bent dan komen alle 20 behandelingen voor uw eigen rekening.

Vanaf de 21e behandeling komt de vergoeding uit de basis zorgverzekering. Houdt er rekening mee dat u voor alle zorg die uit de basisverzekering vergoed wordt eerst aanspraak maakt op uw eigen risico. Dat is dit jaar (2024) minimaal € 385,00 maar kan, afhankelijk van de keuze die u zelf heeft gemaakt, ook hoger zijn.

De tijdsduur van de machtiging  hangt af van de code die aan de aandoening is gekoppeld.

* Een chronische aandoening is bepaald door de overheid, lijst Borst. Als een aandoening langdurig is, wil dit nog niet direct betekenen dat het ook een chronische aandoening betreft die in aanmerking komt voor vergoeding uit de basisverzekering.