Huisregels

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en
  waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht om personen die zich aanstootgevend gedragen te verwijderen uit het pand.
 • Dit pand is voorzien van camera bewaking.
 • In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte of buitenterrein.
 • Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden?
 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • Wanneer uw kind tijdens het wachten speelgoed gebruikt wilt u dit dan opruimen voordat u de wachtruimte verlaat.
 • Wanneer u tijdens het wachten lectuur leest van de lectuur tafel, wilt u dit dan opruimen voordat u de wachtruimte verlaat.
 • Wilt u bij gebrek aan zitruimte uw zitplaats aan mindervalide personen afstaan.
 • Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.
  Alleen wanneer dit strikt noodzakelijk is, bv. geleidehond, is dit toegestaan.
 • Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij één van de medewerkers.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel (BHV’er) of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.