Echografie bij Fysio HW

Vanaf februari kunt u bij Fysio HW gebruik maken van echografie. Remco heeft de opleiding tot muskuloskeletaal echografist afgerond. Een echo is van grote waarde bij de diagnostiek van verschillende soorten (weefsel)schade. Uw arts stuurt u hiervoor vaak naar het ziekenhuis. Hierdoor krijgt u regelmatig te maken van wachttijden en is het onderzoek onnodig kostbaar.

Bij de volgende klachten kan de fysiotherapeut besluiten echografie in te zetten:

  • een spierblessure.
  • een peesblessure (bijvoorbeeld bij een gescheurde pees, tendinopathie of bij een verkalking).
  • een slijmbeursontsteking van bijvoorbeeld de schouder of knie.
  • verrekking of scheuring van gewrichtskapsel of banden.
  • specifieke klachten zoals hielspoor, tenniselleboog of fasciitis plantaris.

Echografie is altijd onderdeel van een fysiotherapiebehandeling. Het kost niets extra.  Fysiotherapie wordt echter niet vergoed vanuit de basisverzekering. Of de behandeling wordt vergoed is dus afhankelijk van waar en hoe u verzekerd bent voor fysiotherapie. Controleer dit bij uw zorgverzekeraar.

Echografie